7. Sınıf Bursluluk Sınavı (İOKBS) Konuları

7. Sınıf Bursluluk Sınavı (İOKBS) Konuları

7. Sınıf Bursluluk Sınavı (İOKBS) Konuları

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları
 
TÜRKÇE
1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Fiiller (Eylemler)
Anlamlarına Göre Fiiller (İş, Durum, Oluş Fiilleri)
Yapılarına Göre Fiiller (Basit, Türemiş ve Birleşik Fiil)
Fiil Çekimi (Fiillerde Kip, Kişi, Olumsuzluk ve Soru)
Fiillerde Anlam Kayması
Zarflar (Durum, Zaman, Yer-Yön, Miktar ve Soru Zarfları)
4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
Yazı (Metin) Türleri (Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük, Mektup)
 
MATEMATİK
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. CEBİR
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem
 
FEN BİLİMLERİ
1. Ünite – Güneş Sistemi ve Ötesi
2. Ünite – Hücre ve Bölünmeler
3. Ünite – Kuvvet ve Enerji
4. Ünite – Saf Madde ve Karışımlar
 
SOSYAL BİLGİLER
1. Birey ve toplum (öğrenme alanı)
2. Kültür ve miras (öğrenme alanı)
3. İnsanlar, yerler ve çevreler (öğrenme alanı)
4. Bilim, teknoloji ve toplum (öğrenme alanı)
 
DİN KÜLTÜRÜ
1. Melek ve ahiret inancı
2. Hac ve kurban
3. Ahlaki davranışlar

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ