Çocukta Disiplin

Çocukta Disiplin

“Okulda davranış bozuklukları gösterdiği için çocuğu görüşmeye aldım. İlk görüşmeden sonra anne baba ile görüşmem gerektiği kanısına vardım. Ertesi gün anne ile baba beraber geldiler. Olası sebepler üzerinde dururken anne:

— Anlamıyorum, diğer iki çocuk çok uysal. Bu niye böyle kavgacı, saldırgan, sorunlu bir çocuk oldu, dedi

Görüşmelerin sonunda ebeveynlerin, özellikle annenin fiziksel şiddete başvurduğunu, çocukları dayakla eğitmeye çalıştığını, dahası dayağın gereğine inandığını gördüm.

Anne, diğer iki çocuğunun uysal olduğunu söylüyordu. Anneye göre sadece bu çocuk problemli olup çıkmıştı. Yaptığım çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun ürkek, çekingen, kendine güvenmeyen ve toplum içinde utangaç olduklarını gördüm. Bu iki çocuk, bu öğrenci gibi isyan etmemişti ama iç dünyaları tahribata uğramıştı. İleriki görüşmelerde bunları anne ile paylaştığımda, anne hatasının farkına varmıştı ancak şunu söylemekten de kendini alamıyordu:

— Biz anne babamızdan bunu gördük.

… ”

Evet, yaşantımız bu. En son yazacağım cümleyi en başa yazmak istiyorum:

Fiziksel şiddet ile çocuklarını eğitmeye çalışan ailelerin çocukları ya siner, pasif, çekingen olur ya da başkaldırıp isyan eder.

Ailede fiziksel şiddetin kullanılmasının sebeplerinden biri eğitim için başka yöntemin bilinmemesidir. Ebeveynler kendi anne babalarından gördükleri dayakla kendi çocuklarını da eğitmeye(!) çalşırlar. Bu ebeveynler çocuk eğitimi konusunda kendini eğitmezler. Kendileri de anne babalarından şikâyetçi olmalarına rağmen onların yöntemini uygulamaktan kendini alamazlar.

Aileler, fiziksel şiddet ile sonuç aldıklarını görseler de asıl psikolojik sonuçları görmezler ve düşünmezler. Çekingen, utangaç ve toplum içinde ürkek olan çocuklarla yaptığım çalışmalarda, birçok çocuğun ailesi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını gördüm…

Disiplin sağlamada ceza, istendik bir davranışın gerçekleşmesi için veya istenilmeyen bir davranışın gerçekleşmemesi için verilir. Bir davranışı yönlendirirken şunlar asla unutulmamalıdır:

Fizikse ceza (dayak) kesinlikle verilmemelidir; fiziksel cezanın zararlı olduğuna inanılmalıdır. 
Yanlış davranış asla görmezlikten gelinmemelidir. 
İlk çare olarak asla cezaya başvurulmamalıdır. 
Çocukla konuşulurken, açık ve anlaşılır olunmalıdır. Tutarlı ve kararlı olunmalıdır. 
Çocuklar; sözden çok davranışları örnek alırlar 
Eğer çocuk hatalı davranışında ısrar ediyorsa, bu ısrarda anne babaya bir mesaj vardır. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardır çocuğun psikolojik dünyasında.

Sevilen ve kişiliğine saygı duyulan çocuk başkalarını sever ve onlara saygı duyar.

Fiziksel ceza (dayak) ve zor kullanılarak yetişen çocuklarda en belirgin davranış bozuklukları:

Anne babasından korkar; onlara karşı kızgın ve öfkeli olur. 
Saldırgan olur. Sorunlarını şiddetle çözmeye çalışır. 
Çok zayıf vicdan ve ahlak yapısına sahip olur.

Özet: Fiziksel şiddet yani dayak ve zor kullanılarak büyüyen çocuklar ya ürkek, çekingen olur ya da saldırgan ve kavgacı olurlar…

Eşref Bolukçu
Psikolojik Danışman

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ