Kaynaştırmada Başarı Nasıl Sağlanır

Kaynaştırmada Başarı Nasıl Sağlanır
Kaynaştırmaya alınan  öğrencilerle ilgili rapor okula gelir gelmez çoğu okullarda rapor hemen rehberlik servisine gönderilir. Her şeyin okul rehber öğretmeni tarafından yapılması beklenir. Oysa mevzuat görevleri sıralamıştır. Herkesin görevi bellidir. Ancak, mevzuatta yer alan özel eğitim öğretmeni ve program geliştirmecisi çoğu kez BEP biriminde yer almaz. Bu nedenle daha işin başında her şey alt üst olur. Kaynaştırma gibi çok gerekli bir uygulama bu nedenle daha ilk başta sekteye uğramaktadır.
 
Bu genellikle yaşanan sorun ile giriş yaptım yazıma.
 
Şunu ifade etmeden geçemeyeceğim: Günümüzde, birkaç yıl öncesine göre kaynaştırma uygulamalarında daha iyi noktadayız.
 
Kaynaştırmada başarı, okul idaresi, psikolojik danışman, derse giren öğretmenler, aileler, kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerin işbirliğine ve kaynaştırma uygulamasına olumlu bakmaları gerekir.
 
1. BEP birimi düzenli olarak toplantı yapmalıdır.
2. Öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmalıdır.
3. Aile ile düzenli olarak bir araya gelinmelidir.
4. Kaynaştırma öğrencisi düzenli olarak psikolojik danışmaya alınmalıdır
5. Normal öğrenciler, engelli öğrenci ve kaynaştırmanın onun için önemi konusunda sürekli bilinçlendirilmelidir.
6. Uygulanan program esnek olmalı; değerlendirmeler yapılmalıdır.
 
Kaynaştırmanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için en önemli unsurlardan biri okul yönetimidir. Okul yönetiminin kaynaştırmanın gereğine ve önemine inanması, kaynaştırmanın uygulaması içinde yer alan her bir unsurun işini kolaylaştırır. Diğer bir deyişle, gerek  öğretmenlerin, gerek normal öğrencilerin, gerekse diğer personelin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olma olasılığı artırır.
 
Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında okul rehber öğretmenine de  önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Okul rehber öğretmeni okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve Rehberlik Araştırma Merkezi  arasında bir köprü olmalıdır.
 
Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasındaki en önemli etmenlerden biri özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma ortamındaki eğitimini sağlayan  sınıf öğretmeninin özellikleridir. Kaynaştırma sınıf öğretmeni olacak öğretmenlerin sınıflarında kaynaştırma yapmaya istekli ve özürlü öğrenciyi kabul edici bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Öğretmen bazı özelliklere sahipse, kaynaştırma uygulamalarının başarıyla yürütebilmesi için önemli unsur tamamlanmış sayılabilmektedir.
 
Kaynaştırma uygulamasına ilişkin en güzel ve belki de en ilginç sonuç, özürlü olmayan öğrencilerin özürlü öğrencileri çok güzel kabullenmiş olmalarıdır. Kaynaştırmanın hedeflerinden birinin de özürlü öğrencilere özürlü olmayan akranlarıyla etkileşim kurma ve özürlü olmayan akranları tarafından sosyal kabul görme fırsatı vermek olduğu düşünülecek olursa,  bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sınıf öğretmeninin sınıftaki özürlü olmayan öğrencileri, sınıflarına bir kaynaştırma öğrencisinin katılacağı fikrine hazırlaması gerekmektedir.
 
Özürlü öğrencinin kaynaştırma uygulamasına hazırlanması ise, kaynaştırmanın  başarılı bir şekilde yürütülmesinde çok önemli unsurlardan bir başkasıdır. Normal eğitim ve özel eğitim ortamları; öğretim düzeni, ders programları, öğretim yöntemleri, davranışsal beklentiler, fiziksel ortam ve öğrenci sosyalleşmesi bakımından birbirlerinden farklılık sergilemektedir. Bu nedenle eğer özel eğitim ortamından normal eğitim ortamına geçişin başarılı olması isteniyorsa, kaynaştırılan öğrenci, normal sınıfın davranışsal ve akademik gereklerine hazırlanmalıdır. Hazırlık sırasında bir dizi etkinliklerden yararlanılabilir. Bunlar arasında, normal sınıfta gerekli becerilerin kazandırılması (örneğin, not tutma becerisinin öğretilmesi) ya da uygulamalı davranış analizine dayalı sosyal beceri öğretimi vb. çalışmalar sayılabilmektedir.
 
Çocuklarını en iyi tanıyan kişiler olarak ve onlarla ilgili her konuda karar verme yetkisine birinci derecede sahip olan ebeveynleri, eğitimle ilgili işlerin dışında tutmak olanaksız görünmektedir. Özel eğitim gerektiren çocukların aileleri de çocukları hakkında olumlu sözler duymak isterler. Oysa okul tarafından sürekli çocuklarının olumsuz davranışlar için çağrıldıkları ve  olumsuz yönlerini dinledikleri için okulla iletişime geçmek istemezler. Bu bakımdan eğitimcilerin, ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımını, düşüncelerini ve endişelerini bilmesi gerekli önlemlerin alınması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
 
Unutmayalım, her çocuk öğrenir. Önemli olan, onların öğrenmesi için ortam ve şartları onlara uygun hale getirmektir.Kaynak: Kütahya RAM

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ